KALKULACJA DAWEK Z INHALATORÓW SIATECZKOWYCH INTEC

Inhalatory siateczkowe: Intec Twister Mesh (siatka standardowa), Intec Pallad Mesh (siatka palladowa) oraz Intec Tytan Mesh (siatka tytanowa) są urządzeniami cechującymi się szczególnie rzetelnym opisem cech produkowanego aerozolu.

Dla większości leków przeznaczonych do podawania w formie nebulizacji oznaczono MMAD aerozolu, frakcję cząstek drobnych (FPF) oraz wydatek leku wyrażony w mililitrach na minutę.

Dzięki temu możliwe jest wyliczenie dawek emitowanych, dostarczanych i deponowanych w oskrzelach.

Wybierz preparat przenaczony do nebulizacji oraz typ inhalatora:

Wybierz warunki dla nebulizacji (stopień nasilenia duszności):

Wybierz miejsce docelowe nebulizacji:

Warunki prowadzenia nebulizacji:

STĘŻENIE LEKU WYDATEK ROZTWORU FRAKCJA FPF CZAS WDECHU CZAS ZABIEGU

Oczekiwane efekty nebulizacji (spektrum dawek) dla MMAD = 4.96 µm:

DAWKA EMITOWANA DAWKA DOSTARCZANA DAWKA DEPONOWANA

© 2018 Copyright. All Rights Reserved.